Clean up the Ina River

Traditionally, we celebrate World Fish Migration Day by cleaning up the banks of the Ina River in Goleniów. The range depends on the number of volunteers. We invite everyone aged from 0+ to 100+. Divided into groups, under the guidance of experienced river defenders, we will gather a garbage from the river banks, laid out in a spring flood of the river. After work, the meeting will end with a bonfire, with a meal and home-made dessert.
Tradycyjnie uczcimy Światowy Dzień Migracji Ryb sprzątając brzegi rzeki Ina w Goleniowie. Zasięg zależy od ilości chętnych. Zapraszamy każdego w wieku od 0+ do 100+. Podzieleni na grupy, pod przewodnictwem doświadczonych obrońców rzek, zbierzemy naniesione wiosennym wezbraniem śmieci z brzegów rzeki. Po pracy spotkanie zakończymy ogniskiem, z posiłkiem i domowym deserem.

Details

Location
Spacerowa Street, near camping field
West Pomerania Voivodship
72-100 Goleniów
Poland
Date
Apr 22 2018, 10.00 - 18.00
Organizations
Association of Friends of The Ina & The Gowienica Rivers/ TPRIIG
Anglers Club SMOLT Goleniów, A part of Polish Anglers Association, Szczecin
Save The Rivers Coalition
Website
http://www.tpriig.pl http://www.facebook.com/TPRIiG/ http://www.facebook.com/search/top/?q=koło pzw smolt goleniów http://www.ratujmyrzeki.pl/ http://www.facebook.com/RatujmyRzeki