24 OKT - Inauguration of the Oude Schelde & Kalkenvaart

Inauguration of the project "Oude Schelde & Kalkenvaart", including
- the restoration of an old Scheldt meander, the 'Oude Schelde',
- creation of fish habitat by building ecological banks along the canal Kalkenvaart;
- creation of waterbird habitat (shallow banks, reed-beds, foraging oportunities...);
- creation of a fish ladder between the tidal river Scheldt and the Old Scheldt meander;
- connectivity between Scheldt, Old Scheldt, Kalkenvaart and hinterland;
- sustainable water evacuation using gravity en lieu of pumping;
- restoration of old dyke into walkway for visitors.
Opening van het project "Oude Schelde & Kakenvaart", met onderdelen:
- de restauratie van de meander "Oude Schelde";
- creatie van vis habitat door de inrichting van ecolgische oevers op de Kalkenvaart;
- creatie van watervogel habitat (ondiepe oevers, rietveld, foerageer mogelijkheid, ...);
- bouw van een vistrap tussen de getijdenrivier Schelde en de Oude Schelde;
- connectiviteit tussen Schelde, Oude Schelde, Kalkenvaart en het hinterland;
- duurzame uitwatering: gravitair ipv via verpompen;
- restauratie van de oude dijk tot wandelpad voor de bezoekers.

Details

Location
Veerplein
Aard
Flanders
9260 Wichelen
Belgium
Date
Oct 24 2020, 10.00 - 16.00
Organizations
Agentschap Natuur en Bos / Agency for Nature and Forestry
Vlaamse Milieumaatschappij / Flemish Environment
De Vlaamse Waterweg / Flemish Waterways
Natuurpunt
Website
https://sigmaplan.be/en/projects/the-kalkense-meersen-cluster/ https://www.natuurenbos.be/ https://vmm.be/ https://www.vlaamsewaterweg.be/ https://www.natuurpunt.be/natuurgebied/kalkense-meersen