After the floods: Somesul Mic River ecology following dam constructions

In a well known public area along Somesul Mic River we will place a temporal exhibition focused on the history of Somesul Mic River, as reflected by historical maps, scientific studies on past and present day river morphology and ecology, chronology and nature of human interventions along the river and its catchment area.
A group of ecology students will perform scientific demonstrations about the local ecology of the river, with the possibility to collect and investigate aquatic invertabrates from the river.
Interactiv craft activities will promote the theme of migratory fishes, with a focus on the local fish species, their ecology and present status.
Pe malul râului Someșul Mic, în zona pietonală de la Sala Sporturilor "Horia Demian", Cluj Napoca, vom amplasa o expoziție în aer liber având ca temă istoria râului, așa cum este reflectată prin hărti istorice, rezultate științifice privind starea morfologică și ecologică a acestui curs de apă în trecut și în prezent, cronologia și natura intervențiilor antropice în lungul său și în bazinul său de recepție.
Un grup de studenți de la Facultatea de Biologie si Geologie, UBB Cluj va organiza o demonstrație științifică la fața locului, cu posibilitatea de colectare si investigare a nevertebratelor acvatice din râu.
Organizația Studenților pentru Natură va organiza în același spațiu o serie de activități de creativitate și joc interactiv, având ca tema principală peștii migratori, cu accent pe speciile locale de pești, ecologia și starea actuală a populațiilor acestora.

Details

Location
Somesul Mic River, near Sala Sporturilor
Cluj
400376 Cluj Napoca
Romania
Date
Oct 24 2020, 11.00 - 15.00
Organizations
AGP, Asociația Green Project
1. Department of Taxonomy and Ecology, Faculty of Biology and Geology, Babeș-Bolyai University
2. OspN, Organizația Studenților pentru Natura
Website
https://www.facebook.com/greenproject.ngo http:// http://bioge.ubbcluj.ro/ https://www.facebook.com/OrganizatiaStudentilorpentruNatura/