Restoration of fish migration routes

In this web conference experts and scientists will share best foreign experience and scientific justification of the benefit will enable interested parties (municipal representatives, specialists of subordinate institutions of the State Protected Areas Service) to purposefully use the knowledge transmitted to promote and removal of fish migrating in rivers in Lithuania and the others environmental concerns, thus contributing to the conservation of natural fish populations. The project would raise public awareness of both environmental benefits and potential infrastructure improvements through restoration of fish migration.
Projekto metu ekspertų, mokslininkų pateikta informacija, pasidalinta geroji užsienio patirtis ir mokslinis naudos pagrindimas leis suinteresuotoms šalims (savivaldybių atstovams, Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos pavaldžių įstaigų specialistams) tikslingai panaudoti perteiktas žinias, skatinat ir siekiant užtvankų pralaidų demontavimą, atstatant upių vagas Lietuvoje, sprendžiant kliūčių šalinimą upėse migruojančioms žuvims, dumblėjimo ir kt. aplinkosaugos problemas, taip prisidedant prie natūralių žuvų populiacijų išsaugojimo. Visuomenė projekto metu būtų supažindinama ir su aplinkosaugine nauda, ir su galimomis infrastruktūros gerinimo galimybėmis, atkuriant upių vagas

Details

Location
Laiviu str. 9
Salantai
Kretinga district
97314 Salantai
Lithuania
Date
May 14 2020, 10.00 - 17.00
Organizations
Salantai Regional Park
Website
http://www.salanturp.lt https://www.facebook.com/events/1041293672921533/