What can we do for fish together?

To celebrate the World Fish Migration Day, State Water Holding Polish Waters Krakow (an institution dealing with water management in Poland) are organizing a webinar on October 23, 2020 on the subject of "Prospects and problems of restoring the continuity of rivers in Poland. What can we do for fish together?
In Poland, about 30,000 weirs and dams were built on rivers in the last century. Only a small percentage of them have efficient fish ladders. For this reason, among others, out of 68 species of fish living in local rivers, 3 species (sturgeon, salmon and Danube salmon) have become extinct as independent species, and 24 have been classified into the three highest risk categories.
The State Water Holding Polish Waters has been implementing projects to restore the continuity of rivers and facilitate the arrival of migratory fish to spawning grounds. As part of two projects for the rivers: Biala Tarnowska and Wisloka (southern Poland), 26 weirs will be modernized so that they will no longer be an obstacle for fish.
The webinar will present both projects, more interesting aspects of their implementation and monitoring of fish migrations through fish passes. During the meeting, there will also be a panel discussion of several people representing various environments: scientists, anglers, educators and representatives of local governments on what each of us can do for fish.
Representatives of local governments, residents and local media will be invited to participate in the meeting, and an appeal will be sent to them to disseminate the webinar and reports on its course.
The meeting will be held on October 23 at 11 am.
Link to the Webinar will be added on October 22.
Z okazji Światowego Dnia Wędrówek Ryb Wody Polskie organizują 23 października 2020 r. webinarium na temat „Perspektywy i problemy odtwarzania ciągłości rzek w Polsce. Co możemy zrobić wspólnie dla ryb?” Z uwagi na zagrożenie Covid-19 zrezygnowano z organizacji spotkania na żywo.
W Polsce zbudowano na rzekach w ostatnim stuleciu około 30 tysięcy progów, jazów i zapór. Tylko niewielki procent z nich ma sprawne przepławki dla ryb. Z tego między innymi powodu z 68 gatunków ryb, jakie występują w polskich rzekach 3 gatunki (jesiotr, łosoś i głowacica) wyginęły jako gatunki samodzielne, a 24 zostały zaklasyfikowane do trzech najwyższych kategorii zagrożenia.
Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w Krakowie – instytucja zajmująca się w Polsce gospodarką wodną, od kilku lat wdraża projekty, których celem jest odtworzenie ciągłości rzek i ułatwienie rybom wędrownym dotarcie do tarlisk. W ramach dwóch projektów dla rzek: Biała Tarnowska i Wisłoka (południe Polski) zostanie zmodernizowanych 26 stopni tak, by przestały być przeszkodą dla ryb.
W ramach webinarium zostaną przedstawione oba projekty wraz z ciekawszymi aspektami ich realizacji i monitoringu wędrówek ryb przez przepławki. Przeprowadzona będzie też dyskusja panelowa kilku osób reprezentujących różne środowiska: przyrodników, wędkarzy, edukatorów i media na temat tego, co każdy z nas może zrobić dla ryb.
Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostaną przedstawiciele samorządów, mieszkańców, lokalnych mediów, do których zostanie wystosowany apel o rozpropagowanie webinarium oraz relacji z jego przebiegu. Krótkie informacje o uczestnikach panelu: https://wislokabezbarier.com/uczestnicy-panelu.../
Spotkanie odbędzie się 23 października o godzinie 11.
Link do spotkania: https://youtu.be/9obZWQxf63Y

Details

Location


31-109 Kraków
Poland
Date
Oct 23 2020, 11.00 - 13.00
Organizations
State Water Holding Polish Water
Website
https://youtu.be/9obZWQxf63Y https://wislokabezbarier.com/ https://biala-tarnowska.org/