vissennetwerk

Het Vissennetwerk is een platform waarin informatie, kennis en ideeën op het gebied van vissen, visserij en de omgeving van vissen worden uitgewisseld. Dit gebeurt vanuit zowel een wetenschappelijke als een praktische invalshoek. Het werkgebied bestrijkt de zoete en brakke binnenwateren van Nederland en Vlaanderen. In totaal zijn meer dan 500 mensen in Nederland en Vlaanderen voor hun professie bezig met vis en lid van het Vissennetwerk.

Doelen van het Vissennetwerk zijn onder andere:
•Uitwisselen kennis en ervaring
•Genereren van ideeën
•Toetsen van kennis en ervaring
•Volgen en beïnvloeden van beleidsontwikkelingen
•Creëren samenwerkingsverbanden

Type of organization: working_groups/networks