Waterschap Noorderzijlvest

Waterschap Noorderzijlvest zorgt voor veilige dijken en kades, schoon water, gezuiverd afvalwater en voldoende water in elk seizoen. Dit doen we in de provincies Groningen, Drenthe en Friesland.

Type of organization: governmental_organisation