Den Fynske Grusbande – The Gravelgang of Fyn!

Den Fynske Grusbande - The Gravelgang of Fyn!

The Gravelgang is open to all nature enthusiasts, and everyone is welcome regardless of their background! Whether you are an angler, an ornithologist, or simply interested in nature, it doesn’t matter. What counts here is the desire to make a positive impact on our streams. Membership in the Gravelgang is completely free and without obligation. You are welcome to participate in as many projects as you wish. It’s entirely up to you how much you want to contribute, and you only commit to participating when you have the time and interest. – Join us here – Facebook

A bit about the Fyn Gravelgang…

The Gravelgang is currently run jointly by Havørred Fyn and Vandpleje Fyn. The group’s mission is to support and assist restoration efforts with volunteer labor. We generally support all groups or organizations that carry out volunteer stream restoration in Fyn’s waterways (including Fyn and the islands). The Gravelgang provides physical labor and handheld tools for all volunteer restoration efforts that improve the environmental condition of Fyn’s streams.

Typically, we support initiatives such as laying spawning gravel, hiding stones, and deadwood. We plant beneficial aquatic plants and/or clear sand from silted spawning beds.

We hope your interest leads to participation in one or, ideally, many of our projects. Welcome! We look forward to seeing you!

___________________________________________________________________________________________

Danish: Grusbanden er for alle naturinteresserede, og du er velkommen uanset baggrund!Hvad end du er sportsfisker, ornitolog, eller blot naturinteresseret er ganske uvedkommende. Her er det ønsket om at gøre en god indsats for vores vandløb der tæller.Det er ganske gratis og uforpligtigende at være medlem af Grusbanden, og du er velkommen til at medvirke i alle de projekter du har lyst til. Det er helt op til dig hvor meget du vil bidrage, og du forpligter dig kun til medvirken når du har tid og lyst.Lidt om den Fynske Grusbande…Grusbanden drives i dag af Havørred Fyn og Vandpleje Fyn i fællesskab. Gruppen har til opgave at støtte og supportere restaureringstiltag med frivillig arbejdskraft.Vi støtter/supporterer som udgangspunkt alle grupper, eller organisationer, der udfører frivillig vandløbsrestaurering i Fynske vandløb (læs: Fyn og øerne).Grusbanden stiller fysisk arbejdskraft, og håndholdte redskaber, til rådighed for alle frivillige restaureringstiltag der gavner miljøtilstanden i de fynske vandløb.Vi supporterer normalt tiltag som f.eks. udlægning af gydegrus, skjulesten – og dødt ved. Vi udplanter gode vandplanter, og -eller spuler tilsandede gydebanker fri for sand.Vi håber din interesse medfører deltagelse i et – men meget gerne mange af vores projekter.Velkommen til. Vi glæder os til at se dig.!