Visiting fishway in Kurtköy Stream, Sapanca, Sakarya, Türkiye
Visiting fishway in Kurtköy Stream, Sapanca, Sakarya, Türkiye
Visiting fishway in Kurtköy Stream, Sapanca, Sakarya, Türkiye

Visiting fishway in Kurtköy Stream, Sapanca, Sakarya, Türkiye

77 77 people viewed this event.

Fish species living in Lake Sapanca have been experiencing habitat losses for years due to various human-induced pressures. Particularly, fish species migrating from the lake to rivers for reproduction (e.g., Alburnus istanbulensis, Babka gymnotrachelus, Neogobius fluviatilis, Neogobius melanostomus, Petroleuciscus borysthenicus, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Squalius pursakensis, Vimba vimba) are unable to migrate to their spawning areas due to various hydraulic barriers. To draw attention to this issue and find a solution, a Larinier type fish pass model has been constructed in Kurtköy Stream before the onset of the spawning migration as part of a research project supported by TÜBITAK. The Larinier fish pass will soon be operational. On World Fish Migration Day in May, the challenges faced by fish in Lake Sapanca will be highlighted, with participation from academics and students of the Faculty of Aquatic Sciences at Istanbul University, as well as local residents.

Sapanca Gölü’nde yaşayan balık türleri yıllardır, insan kaynaklı çeşitli baskılardan dolayı habitat kayıpları yaşamaktadır. Özellikle gölden akarsulara üreme göçü yapan balık türleri (Ör: Alburnus istanbulensis, Babka gymnotrachelus, Neogobius fluviatilis, Neogobius melanostomus, Petroleuciscus borysthenicus, Rutilus rutilus, Scardinius erythrophthalmus, Squalius pursakensis, , Vimba vimba) çeşitli hidrolik engellerden dolayı üreme alanlarına göç edememektedirler. Bu soruna dikkat çekmek ve çözüm bulmak amacıyla TÜBİTAK tarafından desteklenen bir araştırma projesinde Larinier tipte balık geçidi modeli üreme göçü başlamadan önce Kurtköy Deresi’nde inşa edilmiştir. Yakın zamanda Larinier balık geçidi hizmete alınacaktır. Mayıs ayında Dünya Balık Göçü gününde İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinin, öğrencilerinin ve yerelde yaşayanların katılımı ile Sapanca Gölü özelinde balıkların karşılaştığı bu soruna dikkat çekilecektir.

 

Additional Details

Name of contact person - Gökhan Tunçelli

Country - Turkey

To register for this event email your details to gokhan.tuncelli@istanbul.edu.tr

Register using webmail: Gmail / AOL / Yahoo / Outlook

 

Date And Time

2024-05-18 to
2024-05-18
 

Registration End Date

2024-05-17
 

Event Types

Share With Friends